Ajudes individuals destinades a sufragar part de l'import del rebut de l'IBI de naturalesa urbana de l'exercici 2019 emesos per l'Ajuntament de Muro d’Alcoi. Fins al 18 de desembre de 2020. Requisits mínims: Estar empadronat/da en l'habitatge del qual es demana...